•  
  • Vojvode Stepe 97/2, Čačak /
  • info@popustizamlade.rs /
  • +381 32 401 492 (Pon-Pet 09-15h)

Uslovi korišćenja

1. Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje Internet stranice www.popustizamlade.rs od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem navedene Internet stranice nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranice u skladu sa tim uslovima.

2. Korisnik je saglasan sa tim da pristup Internet stranici www.popustizamlade.rs ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovorno udruženje "Popusti za mlade".

3. Da biste postali član udruženja "Popusti za mlade" potrebno je da uplatite vrednost godišnje članarine koja je definisana na samom sajtu, a za uzvrat dobijate besplatnu karticu kojom možete ostvariti popuste u firmama sa kojima "Popusti za mlade" imaju saradnju.

3.1. Udruženje "Popusti za mlade" zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promeni vrednost godišnje članarine.

3.2. Svaki korisnik plaća vrednost godišnje članarine, koja je bila aktuelna i jasno istaknuta, kada je podneo prijavu za članstvo.

3.3. U slučaju da korisnik izgubi karticu, izrada nove se naplaćuje 200 dinara, jer udruženje "Popusti za mlade" ne proizvodi kartice, nego plaća njihovu izradu.

4. Udruženje "Popusti za mlade" zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji popust, iz bilo kog razloga, ne obavezujući se da daju garanciju na trajanje bilo kog popusta.

5. Udruženje "Popusti za mlade" zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja Internet stranice i/ili Izjavu o poverljivosti podataka.

6. U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i/ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu Internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje Uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na Internet stranici www.popustizamlade.rs. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih Internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

7. Obaveza i dužnost korisnika je da koristi Internet stranicu www.popustizamlade.rs isključivo u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

8. Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice www.popustizamlade.rs. Isto tako, samostalno snosi i sve troškove vezane za to. "Popusti za mlade" isključuju svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja Internet stranice www.popustizamlade.rs.

9. Korišćenjem Internet stranice www.popustizamlade.rs od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem Internet stranice www.popustizamlade.rs mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju putem ove Internet stranice objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd..., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. "Popusti za mlade" zadržavaju diskreciono pravo da sami ocene da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

10. Korisnik ne sme bez prethodnog pismenog odobrenja udruženja "Popusti za mlade" objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način sadržaj oglasa, reklame ili ponude bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne sme vrbovati druge korisnike Internet stranicE www.popustizamlade.rs da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija udruženja "Popusti za mlade".

11. Udruženje "Popusti za mlade" nisu odgovorni za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili bilo kakav neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu www.popustizamlade.rs. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti promenjen ili uklonjen bez bilo kakve najave ili obrazloženja.

12. Objavljivanjem komentara, poruka, ili drugih informacija na Internet stranicama www.popustizamlade.rs smatra se da korisnik daje udruženju "Popusti za mlade" pravo korišćenja tih komentara, pooruka ili informacija u svrhu promocije oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koju drugu dozvoljenu namenu.

13. Udruženje "Popusti za mlade" nije odgovorno za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalih iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na Internet stranicama www.popustizamlade.rs.

14. Udruženje "Popusti za mlade" se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih strana na koje bi se moglo pristupiti sa Internet stranice www.popustizamlade.rs.

14.1. U slučaju da korisnik pristupi Internet stranicama trećih strana, isto to čini isključivo i samo na svoju odgovornost, što isključuje odgovornost od strane udruženja "Popusti za mlade".

15. Zabranjeno je korišćenje Internet stranice www.popustizamlade.rs. osobama mlađim od 14 godina.

Još nemate PZM Karticu?

Možete postati korisnik kartice na 3 načina:

Postanite korisnik brzo i lako uz pomoć online prijave

Popunite pristupnicu koja se nalazi u našoj kancelariji

Izdvajamo

Prijatelji organizacije